Kampania dotycząca segregacji odpadów, zrealizowana dla Wydziału Ochrony Środowiska Miasta Lublin, w ramach której powstały materiały drukowane:

  • broszura informacyjna
  • tablica edukacyjna
  • bilboard
  • plakat
  • tabliczka na trawnik

Kampania zrealizowana w 2021 r.

Broszura wielostronnicowa

Plakat

Plansza edukacyjna

Billboard

Tabliczka na trawnik