Woreczki zamiast mandatów - Kampania Społeczna "Sprzątaj po swoim psie"

Animacja 1/3

Animacja 2/3

Animacja 3/3